Helsingborgs Fältrittklubb
SVRF & Skåne RF
Dagens lunch
Lunch serverar vi vardagar mellan 11.30-14.00 79:- inkl. salladsbuffé, måltidsdryck och kaffe efter maten. Ät på plats eller ta med.
Veckans meny

Samarbetspartners och Sponsorer

Historik

Helsingborgs Fältrittklubb 1919 – 2009

I år 2009 fyllde Helsingborgs Fältrittklubb 90 år. Tack vare Christer Wallenstrand finns klubbens fantastiska historia nerskriven.


Ridhuset på Fågelsångsgatan mitt i Helsingborgs centrum.

Historia

Historik från 1650-talet till tidigt 1900.

Kavalleri och ridsport har gamla anor i Helsingborg. Redan 1659 förlades regementet Norra Skånska Ryttare till Helsingborg med General Georg Henrik Lybecker som chef. Under början av 1800–talet anlades en ridbana bredvid dåvarande Rådhuset, idag Rådhustorget, och sedan byggdes ridhus och stallar strax bredvid och fler skvadroner kom till staden. Högvakten förlades till vad vi idag kallar Hotel Högvakten. 1882 flyttades regementet till nya kaserner på söder, nuvarande Rönnowska skolan, där halva Kronprinsens Husarregemente vistades till 1897, då det flyttades till Malmö. Skånska Fältrittklubben som hade bildats 1888 med Olof Stellan Mörner som förste ordförande flyttade samtidigt till Malmö och efterträddes av Skånska Husarregementet 1898 som 1912 övergick till Bergas nya kaserner och det större övningsfältet.

1920-och 30-talen

Den civila ridsporten bildade 1919 Helsingborgs Ridklubb, som torde vara bland Skånes äldsta civila klubbar. Man ordnade ridhus och stallar vid Fågelsångsgatan, där även stadens ridande polis var förlagd. Ridhuschefer var fanjunkarna H. Rosenkrancz samt Carl Andersson och ryttmästarna Thelning och Axel Ståhle. Verksamheten där flyttades vid 30-talets slut till Ringstorp och fältveterinär Breides galoppstall. Då det saknades ett ridhus fick Bergafältet nyttjas som träningsplats. På regementet uppstod frågan att återuppta galoppsporten och 1929 bildades Skånska Fältrittklubbens Helsingborgskrets med i huvudsak militärt medlemskap. Man arrenderade mark från staden och anlade galopp och steeple-chase bana, totalisatorhus, läktare mm. Dessa tävlingar fortsatte under 30- och 40-talen, där bland annat Prins Gustav Adolf tog bejublade segrar till publikens och hästuppfödarnas stora uppskattning. Mot slutet av 30-talet fick på Helsingborgs Ridklubbs initiativ även civila ryttare delta i några klasser.

1940-talet

Eftersom man saknade ett ridhus bildade skeppsredare Otto Hilllerström, Konsul Artur Winberg med flera, Helsingborgs Rid och Sport AB med avsikt att med privata medel bygga en manege med måtten 20x40m på Ringstorp. Byggnaden färdigställdes hösten 1942 utom läktaren, som genom insamling tillkom senare. Skånska Fältrittklubben erbjöds att handha anläggning, men man avböjde på grund av ekonomiska skäl och föreslog istället gemensam styrelse med Helsingborgs Ridklubb. Detta beslöts 1942 med regementschefen som ordförande. Löjtnant Jan Heyman från K1 arrenderade ridhuset och sergeant Bo Gunnar Ohlsson från samma regemente blev populär förste instruktör. Helsingbors Ridklubb blev de vuxnas klubb medan de 100-tals juniorerna bildade egna klubbar, såsom Kuriren för pojkarna och Amazonen, Cheval och Mammas Gäng för flickorna. Efter något år slogs alla småklubbarna samman och blev ungdomsridklubben Kuriren. Kassör i Kuriren var då författaren till dessa rader. Man ordnade utbytestävlingar med Malmö Ridklubb, bejublade ridshower, seriehoppningar mm. Ridhuschefer avlöste varandra. Ryttmästarna Lithander och Ankarcrona, fanjunkarna Östengaard, Riedel med flera.

1950 och 60-talen

Nu påbörjades en längre epok med dir Curt Rosén och fru Inga, båda två duktiga dressyrryttare och gedigna ridutbildare som upprätthöll god ordning i den växande ridskoleverksamheten. Dir Rosén hastiga frånfälle 1964 lämnade ett stort tomrum som så småningom kom att fyllas av den skickliga banbyggaren och elitryttaren Göran Casparsson. Denna period varade till 1969 då Casparsson flyttade till Strömsholms Ridskola. Helsingborgs Ridklubb ordnade tävlingar och lotterier och Helsingborgs Rid och Sport AB underhöll ridhuset tills det av ålder och husbockens inverkan kollapsade våren 1969, lagom till SM tävlingar och 50-års jubileum. Året innan hade ridskolan sålts till Helsingborgs Fältrittklubb.

Helsingborgs fältrittklubb bildades 1958 genom sammanslagning av Skånska Fältrittklubbens Helsingborgskrets och Helsingborgs Ridklubb. Tävlingsbanorna vid Berga Kasern var omgjorda till fotbollsplaner och nya grusbanor anlades vid Ringstorp. Med den duktige banbyggaren Gunnar Ohlsson och ridhuschefen Göran Casparsson började de stora Helsinborgs-tävlingarna åter 1966. Arne Björkman fungerade som tävlingsledare under många lyckade säsonger. Klubbens 50-årsdag firades med Svenska Mästerskap i banhoppning och en bättre tävlingsbana måste anskaffas. Efter många förslag fastnade klubben för Fredriksdals Friluftsmuseums område som, efter vänligt tillmötesgående av museichefen Lars Göran Kindström, ställdes till klubbens förfogande. Fredriksdal anses som en av landets vackraste tävlingsplatser och ett mångårigt samarbete inleddes.

1970-talen

Ridskoleverksamheten bedrevs 1969 utan ridhus, med Lars Thurdin och Inga Rosén som ridlärare. Ridklubben hyrde K2´s ridhus på Berga och med Christer Wallenstrand som arbetsledare och tillförordnad företagsledare kunde man efter omfattande ombyggnad 1970 flytta in i ett provisoriskt stall med boxar och spiltor för 40-talet hästar, nybyggd läktare, klubbrum, foderförråd, med mera. Allt ordnad på frivillig väg och med en hel del material från det gamla ridhuset. 1970 utsågs Jarl Lovén med fru Towe till ridhuschefer och med dessa utökades ponnyridningen med av Lovéns inköpta gotlandsruss. 1971 efterträddes Lovén – som startade egen ridskola i Kvistofta – av Kapten Rolf Wengelin och några expansiva år inleddes åter. Vistelsen på Berga beräknades till ett år men det blev närmare tre innan HFRK 1972 kunde flytta till Fredriksdals Ridhus – ett av Skandinaviens finaste anläggningar. Dåvarande ordförande Carl-Otto Hillerström avgick och efterträddes av sekreteraren Christer Wallenstrand som valdes till ny ordförande. Rid- och Sport AB inköptes av Helsingborgs stad och av aktiekapitalet bildades en stiftelse med syfte att främja ridsporten i Helsingborg i allmänhet och HFRK i synnerhet.

Med Wengelin, som börjat sin ryttarbana vid ridklubben Kuriren (Helsingborg) inleddes en ny era för klubben; det blev militärisk ordning och reda till fritidschefen Gunnar Gustavssons stora glädje. Ridhusbygget som godkännts utan Fritidsnämndens kännedom kom att bli ett stort problem både för denna och för klubben. Driftskostnaderna blev betydligt högre än tidigare och klubben nödgades begära kostnadstäckning och erhölls ett bidrag på 30 000 kr. Under Wengelins tid nådde klubben över 800 medlemmar.

1971 ordnade klubben sin andra SM-tävling med hedersläktare, blå-gula dekorationer och besök av kung Gustav VI Adolf. SM-vinnare blev för första gången en dam, tillika klubbmedlem – Marianne von Geijer på Mazurka. Ett lyckat slut på ännu en populär tävling, som i samarbete med Nils Poppe´s teaterföreställning på närliggande Fredriksdals friluftsteater, kom att kallas för ”Vita hästen”. Wengelin återvände 1974 till Norrland och efter en tid i klubbstyrelsens regi inträdde Åke Hultberg på kontoret och i klubben. Denne mångfaldige SM-, Derbyvinnaren och OS deltagare och var under lång tid klubben trogen som tränare och lagledare för våra allsvenska lag. Åke Hultberg flyttade snart över till annan verksamhet och hösten 1976 drevs ridskolan åter av klubbens arbetsutskott. Ännu en klubbprodukt – Björn Jacobsson – en av Sveriges skickliga banbyggare, anmälde sitt intresse och startade sin chefsverksamhet 1977. Jacobssons bekantskap med tävlingsryttarna och hans stora tävlingsintresse ledde till tävlingar på ett proffsigare plan som inleddes med Horse Show 1977. Internationella ryttare som Eddie Macken, Gert Wilfgang, Hugo Simon och den australiska lustigkurren Kevin Bacon med sin fantastiska ridstil gjorde bejublad entré. Tävlingarna blev sportsligt och publikt en storframgång även om kostnaderna blev för stora. Utgifterna för ridskolan ökade dramatiskt då kollektivavtal infördes och även andra kostnader ökade.

1980 talet

I samband med Avelsföreningen för Varmblodiga Hästen ordnades 1983 och 1984 Swede Horse-arrangemangen , som genom sin popularitet och storlek flyttades till Flyinge. 1977 blev klubbens elitserielag allsvenska mästare för första gången. Denna triumf upprepades 1983 och1985. Svenska Mästerskapstävlingar ordnades för tredje gången 1982.

1984 arrangerades tillsammans med Helsingborgs Ponny, Helsingborgsortens Ryttarförening och Ödåkra Ridsällskap Svenska Mästerskap för Ponny med stor framgång – även denna gång på det vackra Fredriksdal – och slutligen utsågs HFRK 1985 till årets bästa IDROTTSKLUBB i Skåne. Dessutom har ett flertal individuella mästerskaps- och VM-titlar, såväl inom som utomlands, erhållits i såväl hoppning, fälttävlan som körning. Dagens namnkunniga: Åke Hultberg, Peter Eriksson, Leif Nilsson med flera i hoppning, Sven-Åke Lindberg och nya stjärnan Lotta Wallin i fälttävlan, bröderna Christer och Nicke Påhlsson i körning har alla i många år varit medlemmar i klubben. Dressyren har inte sedan Birgit Knutsson, Carin Woldt och Lars Lithanders tid varit på topp, tills Eva Lindsten på Cello uttogs som OS-deltagare. Även Peter Ericksson har deltagit i flera Olympiader och Internationella tävlingar. Bland juniorerna och ponnyryttarna hoppas vi återfinna 90-talets stora stjärnor.

När Björn Jacobsson avgick som ordförande 1982, och Bo Hedin blev ordförande, var skuldbördan fortfarande stor och man började undersöka en förändring av verksamheten i samråd med Fritidsnämnden. Ett avtalsförslag upprättades, och 1985 köpte Åsa Lannefors, en egen klubbprodukt och sekreterare i klubben, ridskolan med hästar och material tillsammans med Thomas Lundberg. 1988 övertog Åsa Lannefors och HB Ridskolan ensam ansvaret för ridskoleverksamheten. Medlemsantalet ökade åter och de populära lektionerna är fullbelagda. Ridhuset har blivit en av stadens mest välbesökta fritidsgårdar med över 1000-talet besökare i veckan – till övervägande del flickor.

Klubbens tävlingsverksamhet har sedan 1986 varit av mindre omfattning, men till 70-års jubileet i oktober 1989 har skulderna till största delen planenligt sanerats och jubileumstävlingar på elitnivå hölls för ponny och stora hästar med både svenskt och internationellt deltagande, följd av ridskolevisning, ridshow och stor fest.

Ponnyridningen som kraftigt utvecklats i HFRK på 70-talet medförde 1984 bildandet av en idag synnerligen aktiv ponnysektion inom klubben, med egen styrelse och ekonomi. Genom kontinuerlig träning i dressyr och hoppning har ponnysektionens målsättning uppnåtts och många duktiga elitryttare har frambringats. Man har elitlag i Allsvenskan och ekipage i både nationella och internationella tävlingar. Jörgen Larsson blev Svensk mästare i hoppning, 1985 på B-ponny och Nordisk Mästare 1989 på D-ponny. Anna Swahn Nordisk Mästare och Sara Axelson som deltagit i SM och NM i Fälttävlan. Denna generation ponnyryttare övergick till stor häst under 1990 och ponnysektionens målsättning, att fostra nya ryttare, fortsätter kontinuerligt.

HFRKs ungdomssektion bildades början av 70-talet av Björn Jacobsson och Lars Hillerström, också denna har egen styrelse och ekonomi. Sektionen medverkar som funktionärer vid tävlingar, arrangerar egna tävlingar mm och dess ekonomiska resultat bidrar ibland med en häst, eller material för ridskolan. Den duktiga sektionen har under många år ordnat utbytestävling med Umeå. HFRKs föräldrasektion är en klippa i föreningen. Vid tävlingar svarar sektionen för serveringen och deltar med funktionärer i olika sammanhang. Sektionen gör ett betydelsefullt arbete och dess överskott kommer klubben och ridskolan till del i form av bidrag. Det är ett stort arbete bakom kulisserna till klubbens bästa.

Ridsportens olympiska deltagare har genom åren tillfört många placeringar till Helsingborg och HFRK och är enligt Idrottsarkivet så många som 18 st. från HFRK och dess föregångare. Slutet av 80-talet hade klubben 3 OS-deltagare i sina led.

1990 till dags datum

Mot slutet av 1980-talet började Fredriksdals ridhus uppvisa ålderstecken med delvis rutten sarg m.m. och styrelsen planerade viss nybyggnad, såsom cafeteria på läktaren och en överbyggnad av entréhallen med ett styrelserum. Arkitekten Jan-Erik Forell ritade och allt såg positivt ut tills vår granntomt Glimten såldes och kommunen började planera bostadsbebyggelse. Utrymmet för ridklubben blev allt mer kringskuret och i början av 1990-talet uppfattade vi önskemål om en flyttning av ridhuset, fjärde gången på 70 år. Ordf Bo Hedin, sekr J-E Forell och kassör Christer Wallenstrand bildade ett arbetsutskott för det nya ridhuset. Mest intressanta platsen blev Todarps gård, västra delen av Vasatorp, som inspekterades och befanns acceptabel. Nu började en intensiv period av planering och nytänkande för framtidens nya internationella ridhus. Med båt till Tyskland besökte vi elitanläggningar i Lübeck och sen Williamsborg ridcenter i Aarhus. Intressanta anläggningar och efter en mycket lång dag gick färden hem. Ytterligare ett stort antal anläggningar besöktes från Sundsvall och Timrå i norr till Höllviken och Lund i söder, med många iakttagelser noterade.

Vårt önskemål var en tävlingsmanege på 25×80 m med plats på för 1200 åskådare och en framridningsmanege på 20x60m med ett mellanliggande inhägnat hinderförråd, verkstad och värmecentral. Från bottenplan planerades hiss till restaurangen på andra våningen, där även klubbens kontor och styrelserum skissades. Omklädningsrum för damer och herrar samt personalutrymme med dusch och wc inritades, och i den stora entréhallen tillkom en uppskattad cafeteria. Ridskolan fick två lektionssalar, ridlärarrum, kontor och utrymme för Ungdomssektionen och Ponnysektionen. På nedre plan mellan manegerna anlades en bred gång som blev användbar till bland annat veterinärbesiktning vid tävlingar och som en daglig förbindelsegång mellan stallar och maneger.

Två stallar byggdes. Ett ridskolestall med separat ponnyavdelning för det yngre, och ett stall som HFRK administrerar med boxar för klubbens hästägare. Foderförvaring förlades i två fristående byggnader med separata rum för havrekrossarna. Mellan stallen anlades en upplyst utomhusridbana.

Klubbens tilltänkta organisation diskuterades länge med Bengt Borr, skatteexpert på Lindebergs Revisionsbyrå och Torbjörn Jönssons juristbyrå. Ett längre PM sammanställdes, J-E Forell och C Wallenstrand reste till Vällingby ridhus utanför Stockholm för att konsultera med Ridskolornas Riksförbund. P.M´t genomgicks och godkändes, även av skattemyndigheten, och presenterades för HFRK´s extra årsmöte 1994, där man godkände bildandet av det nya driftsbolaget, Helsingborgs Rid och Sport AB. Stadgarna sa att HFRK och Rid och Sport AB skulle drivas av två olika styrelser med strikt åtskillnad mellan ideell och kommersiell verksamhet och att all personal skulle vara anställd i Rid och Sport AB. Till VD och anläggningschef utsågs Christer Wallenstrand, som hittills fungerat som kassör åt HFRK och byggkontrollant .

1 augusti 1994 kunde taklagsfest hållas med ryttaruppvisningar och lättare förtäring i hyrda tält. Bygget fortsatte under vintern och till våren 1995 kunde äntligen nycklarna överlämnas till HFRK´s nya anläggning helt efter våra egna ritningar och önskemål.

Det första evenemanget blev en klinik för den välkände George Morris, USA, och Herman Ducec anlitades för manegens proffsiga underlag. Det blev en succé och så även den trevliga eftersitsen på Marina Plaza. Sen blev det tid för den stora flytten från Fredriksdals ridhus och hästarna togs in från betet. Teorilektioner bedrevs i två salar och manegen tillät två lektioner samtidigt, båda på en yta av 25x40m. Vasatorps nya ridhus blev uppskattat som tävlingsarena och snart kom önskemål om att anordna ett första inomhus SM för ponnies. Detta fick Dick Schacht godkänt av HFRK´s styrelse, uppbackat av Christer Wallenstrand. Tävlingen blev mycket lyckad och återkom senare.

För internationella tävlingar krävdes domarplatser för upp till 18 personer som Rid och Sport AB byggde, samtidigt som de la om el/vattenledningar för den nya uppstallnings platserna, monterade en skritt-maskin, planerade och färdigställde restaurangen. Peter Olander hjälpte till med kakelsättning och sen fortsatte vi till den planerade utebanan och anlade bank och vattengravar med till- och avlopp. Detta blev senare igenlagt och klubbens planer på utomhustävlingar ”grusades”.

Bo Hedin avgick som ordförande efter 16 år i klubben och en turbulent period med 6 ordföranden på nio år inleddes innan den första kvinnliga ordföranden, Christina Holtenäs, utsågs 2007 och fortfarande sitter som ordförande, omvald en andra period.

I tävlingssektionen medverkade, under flera år, Ann-Christine Ekstrand som med sina goda kontakter införskaffade en fantastisk hinderpark till klubben. Detta medverkade till vällyckade internationella hopp tävlingar. Antalet tävlingar i dressyr ökade och vår dressyr ryttare Jan Brink på Briar har under många år tillhört världstoppen. På ridhuset har Tretton spelens ponny tävlingar vuxit till över 1200 deltagare. HFRK´s elitlag på både stor häst och ponny har ofta deltagit med stora framgångar i slutspelen på Strömsholm, ofta som vinnare.

En fantastisk utveckling av klubben sedan 1940-talet har skett. Våra dåvarande drömmar har genom stort ideellt arbete, kommunens positiva medverkan samt stora sponsorinsatser från näringslivet blivit verklighet. Tillkomsten av ett ridgymnasium var också en annan framtidsvision.

Från senare årtionden minns vi med tacksamhet Nils Appelgren, Carl-Otto Hillerstöm, Bengt Bennet, Arne Björkman, Walter Hallbeck, Curt och Inga Rosén, Börje Åkesson, Nils Levin, Berne Svensson, vår husläkare Sam Gelberg och många flera av ridsportens eldsjälar, ingen nämnd och ingen glömd

Vi vill tacka Helsingborgs kommun, dess Fritidsnämnd, våra sponsorer och våra medlemmar för alla insatser hittills och vi hoppas att alla även i framtiden vill medverka till vidareutveckling av ridskolan och sporten. Efter snart 70 års verksamhet inom HFRK är det fortfarande lika roligt att önska framåt och minnas bakåt.

09-01-17 av Lukas Larson